RÖRMOKARE STOCKHOLM

-

30 års erfarenhet - Vi arbetar i hela Stockholm med omnejd!

NIBE COMPACT SMART

Från: 21,990.00 kr

Alla priser är med ROT-Avdrag.

Bortforsling ingår.

För slutet system. Med överhettningsskydd, termostat och strömställare. Av invändigt korrosionsskyddad (utförande vv se nedan) stålplåt. Yttermantel av vit stålplåt. Med rostfri elpatron. Monterad armatursats bestående av ventilrör, avstängnings-, back-, säkerhets-, vakuum-, avtappnings- och blandningsventiler. Leveransutförande: 2-fas 400V, omkopplingsbar till 1-fas 230V-1 kW.


BESKRIVNING


NIBE COMPACT SC är en energieffektiv beredare med en smart termostat. Den anpassar sig efter din vardag och följer ditt behov av varmvatten. Om du inte ska vara hemma en längre period kan du enkelt spara ytterligare energi genom att använda semesterläget. Beredaren uppfyller EU:s högsta effektivitetsklass på resurssnål varmvattenberedning.

NIBE COMPACT SC finns med både 1-fas och 2-fas anslutning. Beroende på storlek finns varmvattenberedaren i olika korrosionsskydd; koppar, emalj och rostfritt. Du kan välja mellan storlekarna 150, 200 och 300.

NIBE COMPACT SC ger en låg energiförlust genom sin effektiva och miljövänliga isolering. Samtliga modeller av varmvattenberedaren är utrustade med arbetsbrytare.


Lägg en beställning

 
 
 
 
 
 


VILLKOR


 1. En normalinstallation av varmvattenberedare utförs i botten på beredaren. Det förekommer inte heller andra saker i det utrymmet som tex. Vattenmätare. Om er beredare inte är kopplad i botten och/eller att andra saker som tex. Vattenmätare finns under beredaren tillkommer i de flesta fall en extrakostnad.
 2. Vägen in och ut för nya och gamla produkten skall vara fri från hinder.
 3. Eventuellt skydd av golv, möbler mm. ombesörjs av dig som beställare.
 4. I de fall vi måste, eller inte kan undvika skada på vägg tak golv för att möjliggöra bytet av produkt ansvarar vi inte för reparationen av den uppkomna skadan. Beror skadan på andra anledningar som tex oförsiktighet står vi givetvis för reparationskostnad.
 5. Om dörrmått är mindre än 60cm åligger det dig som beställare att informera om detta.
 6. Vi undviker i största möjliga mån att våtlägga golv. Vi måste dock alltid utgå ifrån att befintliga tätskikt är intakta och fungerande.
 7. Alla brister på befintlig rörinstallation inkluderat defekta ventiler som under eller efter vår installation börjar läcka, faller utanför vårt ansvarsområde.
 8. Under installation är ert hem vår arbetsplats. För att minimera risken för arbetsskada använder vi nödvändig skyddsutrustning där även skyddsskor ingår.
 9. Om in och utforsling av produkt kräver mer än 2 man och en höggodskärra, tillkommer kostnad för tex. extrapersonal, lyftkran mm.
 10. Alla våra installationer utförs i enlighet med gällande branschregler. Upptäcker vi brister i befintligt rörsystem informerar vi om lämplig åtgärd och kostnad. Avböjer du som kund föreslagna åtgärd frisäger vi oss ansvar från eventuella framtida skador.
 11. Den gamla Säkerhetsventilens spillledning skall leda till golvbrunn eller motsvarande.
 12. Framdragen el skall utan extra åtgärd kunna försörja nya produktens elbehov.
 13. I vissa fall kan det vara nödvändigt att koppla bort eventuell tariffstyrning.