RÖRMOKARE STOCKHOLM

-

30 års erfarenhet - Vi arbetar i hela Stockholm med omnejd!

NIBE COMPACT-CU STEATIT

Från: 21,400.00 kr

Alla priser är med ROT-Avdrag.

Bortforsling ingår.

Invändigt kopparfodrad stålplåt. Med elpatron för indirekt uppvärmning. Komplett fabriksmonterad ventilutrustning inkl. blandningsventil. Steatit-elpatron för kalkhaltiga vatten.
NIBE COMPACT SC är en energieffektiv beredare med en smart termostat. Den anpassar sig efter din vardag och följer ditt behov av varmvatten. Om du inte ska vara hemma en längre period kan du enkelt spara ytterligare energi genom att använda semesterläget. Beredaren uppfyller EU:s högsta effektivitetsklass på resurssnål varmvattenberedning.

NIBE COMPACT SC finns med både 1-fas och 2-fas anslutning. Beroende på storlek finns varmvattenberedaren i koppar. Du kan välja mellan storlekarna 200 och 300.

NIBE COMPACT SC ger en låg energiförlust genom sin effektiva och miljövänliga isolering. Samtliga modeller av varmvattenberedaren är utrustade med arbetsbrytare.


BESKRIVNING


Vattenmagasinet består av en stålbehållare med invändigt korrosionsskydd av koppar.

Tryckkärlet är konstruerat och tillverkat för ett maximalt avsäkringstryck av 9 bar.

Vattenmagasinet är isolerat med EPS (miljövänlig cellplast) vilket ger god värmeisolering.

Ytterhöljet är utfört i pulverlackerad stålplåt och bakstycket i galvaniserad stålplåt.

Steatitelementet är monterat i en kopparhylsa vilket medför enkel demontering samt möjliggör invändig inspektion och rengöring av behållaren. Byte av elpatron kan göras utan att beredaren behöver tömmas.


Lägg en beställning

 
 
 
 
 
 


VILLKOR


 1. En normalinstallation av varmvattenberedare utförs i botten på beredaren. Det förekommer inte heller andra saker i det utrymmet som tex. Vattenmätare. Om er beredare inte är kopplad i botten och/eller att andra saker som tex. Vattenmätare finns under beredaren tillkommer i de flesta fall en extrakostnad.
 2. Vägen in och ut för nya och gamla produkten skall vara fri från hinder.
 3. Eventuellt skydd av golv, möbler mm. ombesörjs av dig som beställare.
 4. I de fall vi måste, eller inte kan undvika skada på vägg tak golv för att möjliggöra bytet av produkt ansvarar vi inte för reparationen av den uppkomna skadan. Beror skadan på andra anledningar som tex oförsiktighet står vi givetvis för reparationskostnad.
 5. Om dörrmått är mindre än 60cm åligger det dig som beställare att informera om detta.
 6. Vi undviker i största möjliga mån att våtlägga golv. Vi måste dock alltid utgå ifrån att befintliga tätskikt är intakta och fungerande.
 7. Alla brister på befintlig rörinstallation inkluderat defekta ventiler som under eller efter vår installation börjar läcka, faller utanför vårt ansvarsområde.
 8. Under installation är ert hem vår arbetsplats. För att minimera risken för arbetsskada använder vi nödvändig skyddsutrustning där även skyddsskor ingår.
 9. Om in och utforsling av produkt kräver mer än 2 man och en höggodskärra, tillkommer kostnad för tex. extrapersonal, lyftkran mm.
 10. Alla våra installationer utförs i enlighet med gällande branschregler. Upptäcker vi brister i befintligt rörsystem informerar vi om lämplig åtgärd och kostnad. Avböjer du som kund föreslagna åtgärd frisäger vi oss ansvar från eventuella framtida skador.
 11. Den gamla Säkerhetsventilens spillledning skall leda till golvbrunn eller motsvarande.
 12. Framdragen el skall utan extra åtgärd kunna försörja nya produktens elbehov.
 13. I vissa fall kan det vara nödvändigt att koppla bort eventuell tariffstyrning.